Ettevõttest

Ettevõttest

Albu metsnik on pereettevõte. Oleme juba 20 aastat üheskoos pingutanud, et Eesti majandusmetsad oleksid tulevikus väärtuslikumad kui nad täna on. Majandame nii enda kui oma klientide metsi jätkusuutlikult, pooldades liigirikkaid metsi ja kombineerides talupojatarkusi kaasaegsete teadmistega.

Meie jaoks on tähtis, et metsa väärtus kasvaks õigete valikute kaudu. Meie missioon on metsi jätkusuutlikult majandada. Efektiivsust ei näita see, kui kiiresti ja kui palju tihumeetreid raiutakse. Palju olulisem on, kui palju mets rikkust juurde loob.

Tegevusalad

Metsanduslikud tegevused / Metsamajanduslikud kõrvaltegevused
Metsaraied / metsakasvatuslikud raied

Metsaraied / metsakasvatuslikud raied

Peame oluliseks metsade jätkusuutlikku kasutamist ja mõtleme seda tõsiselt. Pooldame sobiva kooslusega metsades aegjärgse raiega metsa uuendamist.

Nõustamine

Nõustamine

Omame rohkem kui 25 aasta pikkust kogemust metsanduse vallas ja aitame ka teistel metsaomanikel oma metsi mõistlikult ja jätkusuutlikult majandada.


Metsa istutamine

Metsa istutamine

Peale metsa lagedaks raiumist peab metsa taasmetsastama. Osades kasvukohtades sünnib see looduslikult, teistes on mõistlik uus mets istutada. Jätkusuutliku otsuse langetamisel ning teostamisel oleme meie teie abimees!

Hooldustööd

Hooldustööd

Selleks, et mets rikkusi juurde looks on vaja metsa hoida, hooldada ja kasutada.
Harvesteri saekettide teritamine

Harvesteri saekettide teritamine

Kõik harvesteri saekettidega seonduv ühest kohast! Osutame teritamisteenust täisautomaatsete terituspinkidega. Lisaks parandame ja teeme rullketist soovitud mõõduga kette.

Maaparanduslikud tööd

Maaparanduslikud tööd

Aitame maaparanduse planeerimist ja teostamist. Kaevame kraave.
Abistame maapinna mineraliseerimise tellimisel ja planeerimisel.


Meie missioon on metsi jätkusuutlikult majandada, kombineerides talupojatarkusi tänapäevaste teadmistega!